A Muro, PUJA´T AL CARRO és una iniciativa per a la sensibilització social mitjançant la cultura i el cinema. Un espai per gaudir de l’oci compromés, la reflexió i el debat.

La localitat de Muro d’Alcoi va lligada de manera inequívoca a la imatge d’una icona de la cultura i el folklore de la Comunitat Valenciana, la cançó popular del Tio Pep i el seu carro. Amb aquesta activitat volem adaptar i actualitzar aquesta imatge per a connectar de manera directa amb els temes que protagonitzen l’agenda social actual. Ens pugem al carro de qüestions com la igualtat entre homes i dones, la diversitat sexual o la inclusió social mitjançant projeccions audiovisuals dinamitzades, on generar debat i reflexió de manera entretinguda tant per a l’alumnat de Muro com per a la població general.

Amb motiu del 25N, data en la qual es visibilitza la lluita per a l’eliminació de la violència contra les dones A Muro, PUJA’T AL CARRO us proposa gaudir d’un cicle de curtmetratges i d’una pel·lícula, els dies 15 i 24 de novembre.

Presentades per especialistes en la matèria i obertes a col·loqui, aquestes projeccions volen convertir-se en espais on descobrir algunes de les claus sobre els temes a tractar, així com generar noves referències culturals mitjançant obres que no solen arribar a les sales comercials.

El dia 15 l’alumnat d’ESO de l’IES Serra Mariola participarà en una projecció-debat en la qual s’oferiran 4 curtmetratges amb els quals poder comprendre millor les causes d’aquestes violències i obtindre eines per a la seua prevenció i eliminació.

El dia 24, a les 19.30 h, el Centre Cultural de Muro s’obri a tota la població per a gaudir de NUDO MIXTECO, llargmetratge dirigit per la mexicana Ángeles Cruz. Una història protagonitzada per tres dones que s’enfronten amb valor als prejudicis i a les pressions d’una societat en la qual les seues vivències i desitjos no són respectats. 

La projecció anirà precedida d’una breu dinamització en la qual s’oferiran claus concretes per a gaudir de la pel·lícula amb més detall.

Anota la data en la teua agenda i PUJA’T AL CARRO del respecte, la igualtat i la cultura per a celebrar el 25N.

A Muro, PUJA’T AL CARRO és una iniciativa de l’Àrea de Serveis Socials de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi en col·laboració amb el Pacte d’estat contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i Diputació d’Alcant.

A Muro, PUJA’T AL CARRO es una iniciativa para la sensibilización social mediante la cultura y el cine. Un espacio para disfrutar del ocio comprometido, la reflexión y el debate.

La localidad de Muro de Alcoy va ligada de manera inequívoca a la imagen de un icono de la cultura y el folklore de la Comunitat Valenciana, la canción popular del Tio Pep y su carro. Con esta actividad queremos adaptar y actualizar esa imagen para conectar de manera directa con los temas que protagonizan la agenda social actual. Nos subimos al carro de cuestiones como la  igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad sexual o la inclusión social mediante proyecciones audiovisuales dinamizadas y en los que generar debate y reflexión de manera entretenida tanto para el alumnado de Muro de Alcoy como para la población general.

Con motivo del 25N, fecha en la que se visibiliza la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres A Muro, PUJA’T AL CARRO, os propone disfrutar de un ciclo de cortometrajes y de una película los dias 15 y 24 de noviembre.

Presentadas por especialistas en la materia y abiertas a coloquio, estas proyecciones  quieren convertirse en espacios en los que descubrir algunas de las claves sobre los  temas a tratar, así como generar nuevas referencias culturales mediante obras que no suelen llegar a las salas comerciales.

El día 15 el alumnado de ESO del IES Serra Mariola participará en un proyección-debate en la que se ofrecerán 4 cortometrajes con los que poder comprender mejor las causas de estas violencias y obtener herramientas para su prevención y eliminación.

El día 24, a las 19:30, el centro cultural de Muro se abre a toda la población para disfrutar de NUDO MIXTECO, largometraje dirigido por la mexicana Ángeles Cruz. Una historia protagonizada por tres mujeres que se enfrentan con valor a los prejuicios y a las presiones de una sociedad en la que sus vivencias y deseos no son respetados. La proyección irá precedida de una breve dinamización en la que se ofrecerán claves concretas para disfrutar de la película con más detalle. 

Anota la fecha en tu agenda y súbete al carro del respeto, la igualdad y la cultura para celebrar el 25N.

A Muro, PUJA’T AL CARRO es una iniciativa del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Muro de Alcoy en colaboración con el Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad  y Diputación de Alicante.